Monitor postępowania egzekucyjnego
Currenda
KomornikId

Art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - sprawy spoza rewiru

Lista kancelarii komorniczych przyjmujących wnioski egzekucyjne zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

  1. W zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy,
  2. Wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%,
  3. Wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

Data ostatniej aktualizacji: 16.10.2019 06:25

Drag a column header and drop it here to group by that column
Izba komorniczaSąd RejonowyKancelariaStatusLiczba sprawZaktualizowanoKonto w MPE 
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eIlość wyników: